LF 20/2016-2017

Landskapsregeringens lagförslag gällande en revidering av plan- och bygglagen

Ärende LF 20/2016-2017 (avslutat)

 

Berör

  • LL om ändring av plan- och bygglagen för landskapet Åland