LF 21/2016-2017

Landskapsregeringens lagförslag gällande främjande av utbyggnaden av bredbandsnät

Ärende LF 21/2016-2017 (avslutat)