LF 22/2015-2016

Landskapsregeringens lagförslag om ny blankettlag om explosiva varors överensstämmelse med kraven

Ärende LF 22/2015-2016 (avslutat)

 

Berör

  • LL om tillämpning på Åland av lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven