LF 22/2016-2017

Landskapsregeringens lagförslag gällande ändrad tidpunkt för kommunernas socialtjänst

Ärende LF 22/2016-2017 (avslutat)