LF 22/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag gällande yrkesutbildade personer inom socialvården

Ärende LF 22/2018-2019 (under behandling)

 

Berör

  • LL om yrkesutbildade personer inom socialvården