LF 23/2016-2017

Landskapsregeringens lagförslag gällande offentlig upphandling

Ärende LF 23/2016-2017 (avslutat)