LF 24/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag gällande en höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg

Ärende LF 24/2018-2019 (avslutat)

 

Berör

  • LL om ändring av 4 § landskapslag (1994:48) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen