LF 26/2016-2017

Landskapsregeringens lagförslag gällande elektronisk förvaltning

Ärende LF 26/2016-2017 (avslutat)

 

Berör

 • LL om ändring av förvaltningslagen för landskapet Åland
 • LL om ändring av kommunallagen för landskapet Åland
 • LL om ändring av 9b § landskapslagen om ärendenas handläggning i landskapsregeringen
 • LL om ändring av landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
 • LL om ändring av landskapslagen om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
 • LL om ändring av landskapslagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå
 • LL om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård
 • LL om ändring av landskapslagen om Ålands polismyndighet
 • LL om ändring av landskapslagen om gymnasieutbildning
 • LL om ändring av landskapslagen om Högskolan på Åland
 • LL om ändring av landskapslagen om motorfordonsbyrån
 • LL om ändring av landskapslagen om Ålands ombudsmannamyndighet
 • LL om ändring av landskapslagen om Ålands sjösäkerhetscentrum
 • LL om ändring av landskapslagen om Datainspektionen
 • LL om ändring av landskapslagen om Ålands energimyndighet
 • LL om ändring av Lotteriinspektionen
 • LL om ändring av landskapslagen om Landskapsrevisionen
 • LL om ändring av Ålands kulturdelegation
 • LL om ändring av landskapslagen om Ålands folkhögskola
 • LL om ändring av landskapslagen om Ålands musikinstitut
 • LL om ändring av vattenlagen för landskapet Åland
 • LL om ändring av landskapslagen om miljöskydd
 • LL om ändring av 50 och 114 §§ landskapslagen om allmänna vägar i landskapet Åland
 • LL om ändring av 23 § jaktlagen för landskapet Åland
 • LL om ändring av 25 och 41 §§ landskapslagen om fiske i landskapet Åland
 • LL om ändring av 21 § landskapslagen om hembygdsrättsförfaranden
 • LL om ändring av 46 § landskapslagen om naturvård
 • LL om ändring av 4 § landskapslagen om yrkesmässig trafik
 • LL om ändring av 8 § landskapslagen om fornminnen