LF 26/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag gällande landskapsgaranti för likvidetslån för lantbruksföretagare under år 2018

Ärende LF 26/2017-2018 (avslutat)

 

Berör

  • LL om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2018