LF 27/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag gällande äldrelag för Åland

Ärende LF 27/2018-2019 (under behandling)

 

Berör

  • Äldrelag för Åland
  • LL om ändring av 25 och 33 §§ landskapslagen om hälso- och sjukvård