LF 3/2015-2016

Landskapsregeringens lagförslag om ändringar i skattelagstiftningen 2016

Ärende LF 3/2015-2016 (avslutat)

 

Berör

  • LL om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland