LF 5/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag gällande höjning av inkomstavdrag för arbets- och pensionsinkomstavdrag

Ärende LF 5/2018-2019 (avslutat)

 

Berör

  • LL om ändring av 25 a och 29 §§ kommunalskattelagen för landskapet Åland