LF 6/2016-2017

Landskapsregeringens lagförslag om ändrade avgifter i vården

Ärende LF 6/2016-2017 (avslutat)

 

Berör

  • LL om ändring av landskapslag om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård