LF 7/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag gällande cirkulär ekonomi

Ärende LF 7/2017-2018 (avslutat)

 

Berör

  • LL om tillämpning av rikets avfallslag
  • LL om ändring av LL om miljöskydd
  • LL om ändring av 30 och 46 §§ LL om besiktning och registrering av fordon
  • LL om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland
  • LL om ändring av LL om parkeringsbot
  • LL om ändring av 3 § LL om tillämpning i landskapet Åland av lagen om sammankomster
  • LL om ändring av 3 § LL om tillämpnig i landskapet Åland av lagen om växtskyddsmedel