LF 9/2016-2017

Landskapsregeringens lagförslag gällande erkännande av yrkeskvalifikationer

Ärende LF 9/2016-2017 (avslutat)