LM 3/2005-2006

Ltl Danne Sundmans m.fl. lagmotion om folkomröstning om frågan huruvida Europeiska unionens nya konstitutionella fördrag skall bli gällande i landskapet Åland

Ärende LM 3/2005-2006 (avslutat)