LM 5/2015-2016

Ltl Bert Häggblom m.fl. Lagmotion om ändring av plan- och bygglagen för landskapet Åland

Ärende LM 5/2015-2016 (avslutat)