MOT 3/2018-2019

Vtm Veronica Thörnroos åtgärdsmotion gällande slopande av bildningsförbunden men inte den fria bildningen

Ärende MOT 3/2018-2019 (under behandling)