MOT 6/2018-2019

Vtm Veronica Thörnroos åtgärdsmotion gällande bristande djurskydd

Ärende MOT 6/2018-2019 (under behandling)