MOT 9/2018-2019

Ltl Mikael Lindholms åtgärdsmotion gällande rädda det åländska fisket

Ärende MOT 9/2018-2019 (under behandling)