RP 12/2015-2016

Republikens presidents framställning om godkännande av överenskommelsen med Republiken Korea om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Ärende RP 12/2015-2016 (avslutat)