RP 3/2015-2016

Republikens presidents framställning om godkännande av Nagoyaprotokollet om genetiska resurser till konventionen om biologisk mångfald

Ärende RP 3/2015-2016 (avslutat)