RP 6/2018-2019

Republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens propo-sition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster

Ärende RP 6/2018-2019 (avslutat)