RP 7/2015-2016

Republikens presidents framställning om godkännande av avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskattning

Ärende RP 7/2015-2016 (avslutat)