RP 8/2015-2016

Republikens presidents framställning om godkännande av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning

Ärende RP 8/2015-2016 (avslutat)