RS 1/2017-2018

Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting

Ärende RS 1/2017-2018 (under behandling)