Britt Lundberg

Britt Lundberg

Kontakt

Om

Politiska uppdrag

Mandatperiod 2015-2019

 • Viceordförande i Ålands delegation i Nordiska rådet 
 • Ordförande i Ålands delegation i Nordiska rådet (från 4 november 2015 till 1 november 2016)
 • ​​I:a vicetalman (från 2 november till 2 december 2015)
 • Viceordförande i talmanskonferensen (från 4 november t.o.m. 2 december 2015)
 • Viceordförande i kanslikommissionen (från 4 november t.o.m. 2 december 2015)

Mandatperioden 2011-2015

 • Landskapsstyrelseledamot (från 1 november 2011 t.o.m. 25 november 2011)
 • Talman (från 28 november 2011 t.o.m. 31 oktober 2015)
 • Ordförande i talmanskonferensen (från 28 november 2011 t.o.m. 31 oktober 2015)
 • Ordförande i självstyrelsepolitiska nämnden (från 28 november 2011 t.o.m. 31 oktober 2015)
 • Ordförande i kanslikommissionen (från 28 november 2011 t.o.m. 31 oktober 2015)

Mandatperioden 2007-2011

 • Landskapsregeringsledamot

Mandatperioden 2003-2007

 • Ersättare i social- och miljölutskottet (från 1 november 2003 t.o.m. 7 december 2003)
 • Medlem i kulturutskottet (från 1 november 2003 t.o.m. 5 januari 2005)
 • Ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden (från 1 november 2003 t.o.m. 5 januari 2005)
 • Landskapsregeringsledamot (från 5 januari 2005 t.o.m. 31 oktober 2007)

Mandatperioden 1999-2003

 • Medlem i kulturutskottet
 • Medlem i stora utskottet (från 1 november 1999 t.o.m. 16 september 2002)
 • Ersättare i lagutskottet

Övriga samhällsuppdrag

 • Ålands representant CALRE under mandatperioden 2011-2015