Gun-Mari Lindholm

Gun-Mari Lindholm

Kontakt

Om

Politiska uppdrag

Mandatperiod 2015-2019

 • Talman (från 2 november till 2 december 2015 och från 3 november 2017)
 • Ålands representant i CALRE (från 3 november 2017)
 • Ordförande i presidiet (från 2 november till 2 december 2015 och från 3 november 2017)
 • Ordförande i talmanskonferensen (4 november till 2 december 2015 och från 3 november 2017)
 • Ordförande i kanslikommissionen (4 november till 2 december 2015 och från 3 november 2017)
 • Ordförande i självstyrelsepolitiska nämnden (från 4 november till 2 december 2015 och från 3 november 2017)
 • Ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden (från 2 december 2015 till 3 november 2017)
 • Ersättare i social- och miljöutskottet (2 december 2015 till 15 november 2017) 
 • Ersättare i finans- och näringsutskottet (2 december 2015 till 15 november 2017)
 • Ersättare i lag- och kulturutskottet (2 december 2015 till 15 november 2017)

Mandatperioden 2011-2015

 • Medlem i lag- och kulturutskottet (från 3 november till 25 november 2011)
 • Ersättare i social- och miljöutskottet (från 3 november till 25 november 2011)
 • Ersättare självstyrelsepolitiska nämnden (från 3 november till 25 november 2011)
 • Ersättare i justeringsutskottet (från 3 november till 25 november 2011)
 • Landskapsregeringsledamot (från 25 november 2011 till 24 november 2013)
 • Medlem i lag- och kulturutskottet (från 27 november 2013 till 31 oktober 2015)
 • Ersättare i finans- och näringsutskottet (från 27 november 2013 till 31 oktober 2015)
 • Ersättare i social- oh miljöutskottet (från 27 november 2013 till 31 oktober 2015)

Mandatperioden 2007-2011

 • Andra vicetalman
 • Medlem i kanslikommissionen
 • Medlem i talmanskonferensen
 • Medlem i självstyrelsepolitiska nämnden (från 3 juni 2008 till 31 oktober 2011)
 • Ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden(från 1 november 2007 till 3 juni 2008)
 • Ersättare i social- och miljöutskottet

Mandatperioden 2003-2007

 • Medlem i självstyrelsepolitiska nämnden (från 1 november 2003 till 26 november 2003)
 • Medlem i lagutskottet (från 1 november 2003 till 26 november 2003)
 • Medlem i justeringsutskottet (från 1 november till 26 november 2003)
 • Justeringsman (från 1 november till 26 november 2003)
 • Ersättare i social- och miljöutskottet (från 1 november till 26 november 2003)
 • Landskapsstyrelseledamot (från 26 november 2003 till 9 januari 2005)
 • Medlem i lagutskottet (från 12 januari 2005 till 31 oktober 2007)
 • Medlem i justeringsutskottet (från 12 januari 2005 till 31 oktober 2007)
 • Ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden (från 12 januari 2005 till 31 oktober 2007)
 • Ersättare i social- och miljöutskottet (från 12 januari 2005 till 31 oktober 2007)

Mandatperioden 1999-2003

 • Medlem i näringsutskottet
 • Ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
 • Ersättare i social- och miljöutskottet
 • Ersättare i kulturutskottet