Mikael Staffas

Mikael Staffas

Kontakt

Om

Politiska uppdrag

Mandatperiod 2015-2019

  • Ordförande i Ålands delegation i Nordiska rådet
  • Viceordförande i Ålands delegation Nordiska rådet (från 30 november 2015 till 1 november 2016)
  • Medlem i lag- och kulturutskottet (från 30 november 2015)
  • Ersättare i finans- och näringsutskottet (från 30 november 2015)