Roger Nordlund

Roger Nordlund

Kontakt

Om

Politiska uppdrag

Mandatperiod 2015-2019

 • Medlem i självstyrelsepolitiska nämnden (från 30 november 2015)
 • Ersättare i finans- och näringsutskottet (från 30 november 2015)
 • Ledamot i landskapsregeringen (från 1 november till 25 november 2015)

Mandatperiod 2011-2015

 • Talman i presidiet (från 1 november till 25 november 2011)
 • Ledamot i landskapsregeringen (från 25 november 2011 till 30 oktober 2015)
 • Ordförande i talmanskonferensen (från 1 november till 25 november 2011)
 • Ordförande i kanslikommissionen (från 1 till 25 november 2011)
 • Ordförande i självstyrelsepolitiska nämnden (från 1 till 25 november 2011)

Mandatperiod 2007-2011

 • Talman i lagtinget (från 3 december 2007 till 31 oktober 2011)
 • Ledamot i lagtinget (från 1 november 2007 till 31 oktober 2011)
 • Ordförande i talmanskonferensen (från 3 december 2007 till 31 oktober 2011)
 • Ordförande i kanslikommissionen (från 3 december 2007 till 31 oktober 2011)
 • Ordförande i självstyrelsepolitiska nämnden (från 3 december 2007 till 31 oktober 2011)

Mandatperiod 2003-2007

 • Ledamot i lagtinget 

Mandatperiod 1999-2003

 • Ledamot i lagtinget

Mandatperiod 1995-1999

 • Ledamot i landskapsstyrelsen (från 23 november 1995 till 31 oktober 1999)

Mandatperiod 1983-1987

 • Medlem i lag- och ekonomiutskottet (från 1 november 1983 till 31 oktober 1985)
 • Medlem i stora utskottet (från 1 november 1984 till 31 oktober 1987)
 • Ersättare i stora utskottet (från 1 november 1983 till 31 oktober 1984)
 • Medlem i justeringsutskottet (från 1 november 1983 till 31 oktober 1987)

Mandatperiod 1979-1983

 • Ledamot i lagtinget (från 23 mars till 31 oktober 1983)
 • Ersättare i stora utskottet (från 28 mars till 31 oktober 1983)