Veronica Thörnroos

Veronica Thörnroos

Kontakt

Om

Politiska uppdrag

Mandatperiod 2015-2019

 • I:a vicetalman (från 2 december 2015)
 • Viceordförande i talmanskonferensen (från 2 december 2015)
 • Viceordförande i kanslikommissionen (från 2 december 2015)
 • Medlem i justeringsutskottet (från 30 november 2015 till 22 mars 2016)
 • Medlem i finans- och näringsutskottet (från 30 november 2015)
 • Ledamot i landskapsregeringen (från 1 november till 25 november 2015)

Mandatperiod 2011-2015

 • Ledamot i lagtinget (från 1 november 2011 till 24 november 2011)
 • Ledamot i landskapsregeringen (från 25 november 2011 till 31 oktober 2015)
 • Ledamot i landskapsregeringen (från 1 november till 25 november 2011)

Mandatperiod 2007-2011

 • Medlem i landskapsstyrelsen (från 2 september 2009 till 31 oktober 2011)
 • Medlem i kulturutskottet (från 1 november 2007 till 2 september 2009)
 • Medlem i stora utskottet (från 1 november 2007 till 2 september 2009)
 • Ersättare i nordiska rådet (från 1 november 2007 till 2 september 2009)

Mandatperiod 2003-2007

 • Medlem i social- och miljöutskottet (från 1 november 2003 till 31 oktober 2007)
 • Ersättare i kulturutskottet (från 8 december 2003 till 31 oktober 2007)
 • Medlem i justeringsman (från 1 november 2003 till 31 oktober 2007)