Viveka Eriksson

Viveka Eriksson

Kontakt

Om

Politiska uppdrag

Uppdrag i lagtinget och landskapsregeringen

Mandatperioden 2015-2019

 • II:a vicetalman i presidiet 
 • Medlem i talmanskonferensen 
 • Medlem i kanslikommissionen 
 • Vice ordförande i självstyrelsepolitiska nämnden

Mandatperioden 2011-2015

 • Första vicetalman (från 12 december 2011 till 31 oktober 2015)
 • Medlem i talmanskonferensen (från 12 december till 31 oktober 2015)
 • Medlem i kanslikommissionen (från 12 december 2011 till 31 oktober 2015)
 • Ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden (från 30 november 2011 till 31 oktober 2015)

Mandatperioden 2007-2011

 • Medlem i självstyrelsepolitiska nämnden (från 1 november 2007 till 25 november 2007)
 • Medlem i stora utskottet (från 1 november 2007 till 25 november 2007)
 • Lantråd (från 26 november 2007 till 31 oktober 2011)

Mandatperioden 2003-2007

 • Talman (från 1 november 2003 till 31 oktober 2005)
 • Ordförande i självstyrelsepolitiska nämnden (från 1 november 2003 till 31 oktober 2005)
 • Ordförande i kanslikommissionen (från 1 november 2003 till 31 oktober 2005)
 • Medlem i kanslikommissionen (från 1 november 2003 till 31 oktober 2007)
 • Första vicetalman (från 1 november 2005 till 31 oktober 2006)
 • Medlem i självstyrelsepolitiska nämnden (från 1 november 2003 till 31 oktober 2007)

Mandatperioden 1999-2003

 • Ordförande i finansutskottet (från 1 november 1999 till 31 oktober 2001)
 • Ersättare i stora utskottet (från 1 november 1999 till 30 oktober 2001)
 • Första vicetalman (från 1 november 2000 till 31 oktober 2001)
 • Ersättare i finansutskottet (från 1 april 2001 till 14 november 2001)
 • Talman (från 1 november 2001 till 31 oktober 2003)
 • Ordförande i kanslikommissionen (från 1 november 2001 till 31 oktober 2003)
 • Medlem i självstyrelsepolitiska nämnden (från 1 april 2001 till 31 oktober 2003)

Mandatperioden 1995-1999

 • Viceordförande i kulturutskottet
 • Ersättare i social- och miljöutskottet