Frågestund den 15 september 2017 kl. 09.30

 Ålands lagting

FRÅGESTUND

 

 

 

 

 

 


Plenum den 15 september 2017 kl. 09.30

Frågestund. 1

1    Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen

F 5/2016-2017

Frågstunden slutar 1

 

Frågestund

1        Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen

F 5/2016-2017

Enligt 39 § arbetsordningen avgör talmannen vem som ges ordet för att ställa en fråga. Talmannen har rätt att förklara frågestunden avslutad även om alla anmälda frågeställare inte beretts tillfälle att framföra sina frågor.

En fråga får räcka högst en minut och svaret på frågan får ta högst två minuter.

Efter svaret får frågeställaren och ministern yttra sig högst två gånger. De här anförandena får räcka högst en minut.

Talmannen har rätt att avbryta diskussionen när hon/han anser den ställda frågan tillräckligt belyst.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Frågstunden slutar

Frågestunden är därmed avslutad. Nästa plenum hålls . Plenum är avslutat.

Originalfil