Plenum den 1 april 2019 kl. 13.00

LSvapen

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 1 april 2019 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Enda behandling. 1

1    Medborgarinitiativ – En hållbar skärgårdstrafik

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 14/2018-2019

Medborgarinitiativ MI 1/2017-2018

Remiss. 2

2    En analys av utvecklingen av exporten och dess kostnader

Ltl Stephan Toivonens åtgärdsmotion MOT 4/2018-2019

För kännedom.. 2

3    Gasanordningar

Landskapsregeringens lagförslag LF 15/2018-2019

Plenum slutar 2

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering.

Vicetalman Viveka Eriksson anmäler om ledighet från dagens plenum på grund av sjukdom.

Lagtingsledamoten Roger Nordlund anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av privata angelägenheter.

28 ledamöter är närvarande.

Antecknas.

Enda behandling

1        Medborgarinitiativ – En hållbar skärgårdstrafik

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 14/2018-2019

Medborgarinitiativ MI 1/2017-2018

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Talmannen

Ärende kommer att bordläggas, eftersom ltl Harry Jansson, understödd av ltl Brage Eklund, har förslagit att ärendet ska bordläggas till plenum den 8 april.  

Önskar någon uttala sig om bordläggningstiden? Ärendet bordläggs till plenum den 8 april.

Remiss

2        En analys av utvecklingen av exporten och dess kostnader

Ltl Stephan Toivonens åtgärdsmotion MOT 4/2018-2019

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Talmannen

Diskussionen är avslutad.

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

För kännedom

3        Gasanordningar

Landskapsregeringens lagförslag LF 15/2018-2019

Ärendet upptas vid behandling vid plenum den 3 april 2019.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls den 3 april 2019 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil