Plenum den 1 november 2004 kl 15.30

PLENUM den  1 november 2004 kl. 15.30.

TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: talman Viveka Eriksson, ltl Gun Carlson, ltl Dennis Jansson, vtm Harriet Lindeman, ltl Ragnar Erlandsson och ltl Lasse Wiklöf).

24 lagtingsledamöter närvarande.

 

 

Föredras ärende nr 1:

 

Meddelande om tiden för val av representanter i Nordiska rådet.

 

Meddelas  att kandidatlistor för val av två medlemmar och två personliga ersättare för dem i Nordiska rådet skall inlämnas till lagtingets kansli senast fredagen den 5 november kl. 15.00 och att valet förrättas vid plenum måndagen den 8 november.

Antecknas.

 

 

 

Föredras för bordläggning ärende nr 2:

 

Lagutskottets betänkande nr 28/2003-2004 om godkännande av protokollet om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet. (RP 27/2003-2004.)

 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 3.11. Godkänt.

 

 

Föredras för bordläggning ärende nr 3:

 

Lagutskottets betänkande nr 29/2003-2004 angående bestämmelser om permittering av landskapets tjänstemän. (FR 6/2003-2004).

 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 8.11. Godkänt.

 

 

Föredras för bordläggning ärende nr 4:

 

Finansutskottets betänkande nr 7/2003-2004 angående revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2003. (RB 2/2003-2004).

 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 3.11. Godkänt.

 

 

Föredras för bordläggning ärende nr 5:

 

Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande nr 4/2003-2004 med anledning av regeringskonferensen angående ett fördrag om upprättande av en konstitution för Europa. (M 3/2003-2004).

 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den  15.11. Godkänt.

 

 

Föredras för bordläggning ärende nr 6:

 

Landskapsregeringens svar med anledning av ltl Christian Beijars m.fl. spörsmål angående de sociala förmånerna i landskapet. (S 5/2003-2004).

 

Enligt 38 § AO skall då svaret eller meddelandet om att svar avges första gången föredras ärendet bordläggas till plenum som hålls tidigast följande dag.

 

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 8.11. Godkänt.

 

 

Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

 

Landskapsregeringens framställning angående ändring av vissa landskapslagar till följd av gjorda ändringar i rikets pensionslagstiftning och självstyrelselagen för Åland. (FR 2/2004-2005).

 

Ärendet upptas för behandling vid plenum den 3.11.

 

 

Vtm Barbro Sundbacks m.fl. lagmotion angående ändring av hyreslagen för landskapet Åland. (LM 3/2003-2004).

 

Ärendet upptas för behandling vid plenum den 3.11.

 

Lagtingets nästa plenum är  onsdagen den 3 november kl. 13.00. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl.15.36).

 

 

 

Originalfil