Plenum den 10 december 2018 kl. 13.00

LSvapen

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 10 december 2018 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Första behandling. 2

1    Godkännande av avtalet med Ryssland om ändring av överenskommelsen om internationell vägtrafik och av protokollet om tillämpning av överenskommelsen om vägtrafik

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 4/2018-2019

Landskapsregeringens svar RP 6/2017-2018-s

Republikens presidents framställning RP 6/2017-2018

Första behandling. 2

2    Godkännande av avtalet med Hongkong för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående och undvikande av skatt

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 5/2018-2019

Landskapsregeringens svar RP 8/2017-2018-s

Republikens presidents framställning RP 8/2017-2018

För kännedom.. 2

3    Införande av ett arbets- och pensionsinkomstavdrag

Ltl Axel Jonssons m.fl. anslutningsmotion AM 1/2018-2019

Remiss fortsatt behandling. 2

4    Höjning av inkomstgränsen för arbets- och pensionsinkomstsavdraget

Landskapsregeringens lagförslag LF 5/2018-2019

Ltl Axel Jonssons m.fl. anslutningsmotion AM 1/2018-2019

Remiss. 2

5    Utvidgad skyddsjakt

Landskapsregeringens lagförslag LF 6/2018-2019

Remiss. 3

6    Utsläppstak

Landskapsregeringens lagförslag LF 7/2018-2019

Enda behandling. 3

7    Varutransporter till skärgården

Landskapsregeringens svar S 1/2018-2019-s

Vtm Veronica Thörnroos m.fl. spörsmål S 1/2018-2019

För kännedom.. 3

8    Kollektivtrafiktjänster

Landskapsregeringens lagförslag LF 8/2018-2019

9    Direktval av lantrådet

Ltl Bert Häggbloms m.fl. lagmotion LM 2/2018-2019

Plenum slutar 3

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering.

Lagtingsledamoten Britt Lundberg anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av möte i Nordiska rådets presidium.

Lagtingsledamoten Roger Nordlund anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av privata angelägenheter.

27  ledamöter är närvarande.

Antecknas.

Meddelande

Det blir inget plenum den 14 december som tidigare aviserats.

Första behandling

1        Godkännande av avtalet med Ryssland om ändring av överenskommelsen om internationell vägtrafik och av protokollet om tillämpning av överenskommelsen om vägtrafik

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 4/2018-2019

Landskapsregeringens svar RP 6/2017-2018-s

Republikens presidents framställning RP 6/2017-2018

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion. Ingen diskussion.

Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med  betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.

Ärendets första behandling är avslutad.

Första behandling

2        Godkännande av avtalet med Hongkong för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående och undvikande av skatt

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 5/2018-2019

Landskapsregeringens svar RP 8/2017-2018-s

Republikens presidents framställning RP 8/2017-2018

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion. Ingen diskussion.

Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.

Ärendets första behandling är avslutad.

För kännedom

3        Införande av ett arbets- och pensionsinkomstavdrag

Ltl Axel Jonssons m.fl. anslutningsmotion AM 1/2018-2019

Ärendet upptas till behandling i samband med nästa ärende.

Remiss fortsatt behandling

4        Höjning av inkomstgränsen för arbets- och pensionsinkomstsavdraget

Landskapsregeringens lagförslag LF 5/2018-2019

Ltl Axel Jonssons m.fl. anslutningsmotion AM 1/2018-2019

Diskussionen avbröts vid plenum den 5 december 2018 då talmannens föreslog att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Fortsatt diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Remiss

5        Utvidgad skyddsjakt

Landskapsregeringens lagförslag LF 6/2018-2019

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Remiss

6        Utsläppstak

Landskapsregeringens lagförslag LF 7/2018-2019

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Enda behandling

7        Varutransporter till skärgården

Landskapsregeringens svar S 1/2018-2019-s

Vtm Veronica Thörnroos m.fl. spörsmål S 1/2018-2019

Först tillåts diskussion. Under diskussionen i ärendet kan det väckas förslag om en åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen. Förslaget ska samtidigt skriftligen överlämnas till talmannen.

Om det har väckts förslag om en åtgärdsuppmaning bordläggs ärendet efter avslutad diskussion till en avgörande behandling vid ett plenum tidigast följande dag. Om inget förslag till åtgärdsuppmaning väckts antecknas landskapsregeringens svar för kännedom.

Under diskussionen kan ärendet bordläggas första gången på begäran av två ledamöter och efter det en gång om lagtinget så beslutar.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Ärendet bordläggs till nästa plenum.

För kännedom

8        Kollektivtrafiktjänster

Landskapsregeringens lagförslag LF 8/2018-2019

9        Direktval av lantrådet

Ltl Bert Häggbloms m.fl. lagmotion LM 2/2018-2019

Båda ärenden upptas till behandling vid lagtingets nästa plenum.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls den 12 december 2018 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil