Plenum den 11 januari 2012 kl. 13.00

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 11 januari 2012 kl. 13.00

Plenum börjar. 1

Bordläggning. 1

1    Till Europeiska stadgan om lokal självstyrelse fogade tilläggsprotokollet om rätten att delta i de lokala förvaltningsmyndigheternas verksamhet

Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 1/2011-2012)

Landskapsregeringens yttrande (RP 5/2011-2012-s)

Republikens presidents framställning (RP 5/2011-2012)

Remiss. 1

2    Godkännande av protokollet om ändring av avtalet med Barbados för att undvika dubbelbeskattning

Republikens presidents framställning (RP 6/2011-2012)

Remiss. 1

3    Godkännande av avtalet med Bahrain om upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 7/2011-2012)

För kännedom... 2

4    Redogörelse enligt 26 § lagtingsordningen för Åland om ministrarnas bindningar

Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2011-2012)

Plenum slutar. 2

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 29 är ledamöter närvarande.

Lagtingsledamoten Danne Sundman anhåller om ledighet från dagens plenum på grund av uppdrag för Lemlands frivilliga brandkår. Beviljas.

Bordläggning

1        Till Europeiska stadgan om lokal självstyrelse fogade tilläggsprotokollet om rätten att delta i de lokala förvaltningsmyndigheternas verksamhet

Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 1/2011-2012)

Landskapsregeringens yttrande (RP 5/2011-2012-s)

Republikens presidents framställning (RP 5/2011-2012)

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 16 januari 2012. Godkänt.

Remiss

2        Godkännande av protokollet om ändring av avtalet med Barbados för att undvika dubbelbeskattning

Republikens presidents framställning (RP 6/2011-2012)

Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Diskussion. Ingen diskussion.

Kan förslaget att remittera ärendet till omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Remiss

3        Godkännande av avtalet med Bahrain om upplysningar i fråga om skatteärenden

Republikens presidents framställning (RP 7/2011-2012)

Talmannen föreslår att även detta ärende remitteras till finans- och näringsutskottet.

Diskussion. Ingen diskussion.

Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

För kännedom

4        Redogörelse enligt 26 § lagtingsordningen för Åland om ministrarnas bindningar

Landskapsregeringens redogörelse (RS 1/2011-2012)

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 16 januari klockan 13.00.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls den 16 januari 2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil