Plenum den 12 juni 2019 kl. 13.00

LSvapen

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 12 juni 2019 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Andra behandling. 1

1    Nya bestämmelser om körkortsingripanden och införande av traktorbilar

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 17/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 23/2018-2019

Enda behandling av kläm.. 2

2    Avbrytande av påbörjad upphandling av Gripö-projektet

Ltl Harry Janssons kläm

Landskapsregeringens svar S 2/2018-2019-s

Ltl Harry Janssons m.fl. spörsmål S 2/2018-2019

Remiss. 2

3    Ny landskapslag om barnomsorg och grundskola

Landskapsregeringens lagförslag LF 28/2018-2019

Remiss. 3

4    Skärpta regler gällande sexualbrott

Vtm Viveka Erikssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 8/2018-2019

För kännedom.. 3

5    Rädda det åländska fisket

Ltl Mikael Lindholms åtgärdsmotion MOT 9/2018-2019

Plenum slutar 3

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering.

Från dagens plenum anmäler ltl Britt Lundberg om frånvaro på grund av privata angelägenheter.

26 ledamöter närvarande .

Antecknas.

Andra behandling

1        Nya bestämmelser om körkortsingripanden och införande av traktorbilar

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 17/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 23/2018-2019

I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslagen sådana de godkänts i första behandlingen eller att förkasta dem.

Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det  föreläggs lagförslagen för beslut i andra behandling var för sig. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Talmannen

Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar.

Föreläggs  förslaget till landskapslag om ändring av körkortslagen för Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet?

Ltl Axel Jonsson, understödd av ltl Bert Häggblom, har föreslagit att lagförslaget ska förkastas.

Omröstning kommer därför att verkställas.

Den som omfattar utskottets betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl Axeln Jonssons förslag om förkastande, röstar nej.

Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

Ltl Axel Jonsson

Jag föreslår öppen omröstning

Ltl Harry Jansson

Jag understöder förslaget.

Talmannen

Öppen omröstning har föreslagits av ltl Axel Jonsson, understötts av ltl Harry Jansson, och kommer därför att verkställas.

Jag ber ledamöterna Annette Holmberg-Jansson och Brage Eklund att biträda vid rösträningen.

Upprop.

Omröstningen har resulterat i 13 ja-röster, 12 nej-röster, 1 avstod och 4 var frånvarande.

Lagtinget har i andra behandlingen antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Föreläggs förslaget till landskapslag  om ändring av landskapslagen om tillämpning av fordonslagen för Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Föreläggs förslaget till landskapslag om  ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Föreläggs slutligen förslaget till landskapslag om ändring av trafikbrottslagen för landskapet Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.

Enda behandling av kläm

2        Avbrytande av påbörjad upphandling av Gripö-projektet

Ltl Harry Janssons kläm

Landskapsregeringens svar S 2/2018-2019-s

Ltl Harry Janssons m.fl. spörsmål S 2/2018-2019

Vid ärendets andra behandling har ltl Harry Jansson, understödd av ltl , föreslagit att lagtinget ska godkänna en kläm av följande lydelse: ”Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att avbryta den påbörjade upphandlingen av Gripö-projektet med hänvisning till finansieringsbehovet för andra infrastrukturella satsningar”.

Detta kallas ltl Harry Janssons förslag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer därför att verkställas.

Den som röstar för utskottets förslag röstar ja och den som röstar för att ltl Harry Janssons kläm ska godkännas röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

Ltl Harry Jansson

Jag önskar öppen omröstning i denna fråga.

Ltl Bert Häggblom

Jag understöder förslaget om öppen omröstning.

Talmannen

Öppen omröstning har föreslagits av ltl Harry Jansson, understötts av ltl Harry Jansson och kommer därför att verkställas. Jag ber ledamöterna Göte Winé och Stephan Toivonen att biträda vid rösträningen.

Upprop.

Omröstningen har resulterat i 14 ja-röster, 11 nej-röster, 1 avstod och 4 var frånvarande.

Lagtinget har omfattat utskottets betänkande. Klämförslagets enda behandling är avslutad. Därmed är ärendet i dess helhet avslutat.

Remiss

3        Ny landskapslag om barnomsorg och grundskola

Landskapsregeringens lagförslag LF 28/2018-2019

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Talmannen

Diskussionen är avslutad.

Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Remiss

4        Skärpta regler gällande sexualbrott

Vtm Viveka Erikssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 8/2018-2019

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Diskussionen är avslutad.

Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

För kännedom

5        Rädda det åländska fisket

Ltl Mikael Lindholms åtgärdsmotion MOT 9/2018-2019

Ärendet tas upp till behandling vid nästa plenum.

Plenum slutar 

Nästa plenum hålls den 2 september 2019 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil