Plenum den 12 november 2018 kl. 13.00

LSvapen

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 12 november 2018 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Fortsatt första behandling. 1

1    Reform av kommunstrukturen på Åland

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 1/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 21/2017-2018

Remiss. 2

2    Fördelning av kompensation till kommunerna 2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 1/2018-2019

Remiss. 2

3    Ny vallag för Åland

Landskapsregeringens lagförslag LF 3/2018-2019

Remiss. 2

4    Om skyldighet att anmäla viltolycka

Ltl Stephan Toivonens åtgärdsmotion MOT 9/2017-2018

För kännedom.. 2

5     Godkännande av ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

Landskapsregeringens svar RP 2/2018-2019-s

Republikens presidents framställning RP 2/2018-2019

6    Dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 2/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 14/2017-2018

Plenum slutar 2

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering.

Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson anmäler om frånvaro från dagens och morgondagens plenum på grund av deltagande i möte i BSPC:s Standing Committee.

Lagtingsledamoten Johan Ehn anmäler från dagens plenum på grund av sjukdom.

Lagtingsledamoten Mikael Lindholm anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av privata angelägenheter.

26 ledamöter är närvarande.

Antecknas.

Fortsatt första behandling

1        Reform av kommunstrukturen på Åland

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 1/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 21/2017-2018

Diskussionen avbröts vid plenum 7.11. 2018. Först tillåts fortsatt diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Kvar på talarlistan står

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Remiss

2        Fördelning av kompensation till kommunerna 2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 1/2018-2019

Ärendet avförs från dagen lista och upptas vid ett senare plenum.

Remiss

3        Ny vallag för Åland

Landskapsregeringens lagförslag LF 3/2018-2019

Ärendet avförs från dagen lista och upptas vid ett senare plenum.

Remiss

4        Om skyldighet att anmäla viltolycka

Ltl Stephan Toivonens åtgärdsmotion MOT 9/2017-2018

Ärendet avförs från dagen lista och upptas vid ett senare plenum.

För kännedom

5        Godkännande av ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

Landskapsregeringens svar RP 2/2018-2019-s

Republikens presidents framställning RP 2/2018-2019

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 19 november 2018.

6        Dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 2/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 14/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum 19 november 2018.

7        Många broar till framtiden

Ltl Stephan Toivonens budget motion BM 1/2018-2019

8        Mot allt våld i nära relationer

Ltl Stephan Toivonens budget motion BM 2/2018-2019

9        Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder

Ltl Stephan Toivonens budget motion BM 3/2018-2019

10      Stipendium till folkpensionärer, sjukpensionärer, samt för personer med långvarig sjukdom eller arbetslöshet

Ltl Stephan Toivonens budget motion BM 4/2018-2019

11      Landskapsandelar och stöd till kommunerna

Ltl Stephan Toivonens budget motion BM 5/2018-2019

12      Främjande av hållbar energiomställning (RF)

Ltl Stephan Toivonens budget motion BM 6/2018-2019

13      Främjande av hållbar energiomställning (RF)

Ltl Stephan Toivonens budget motion BM 7/2018-2019

14      Främjande av hållbar energiomställning (RF)

Ltl Stephan Toivonens budget motion BM 8/2018-2019

15      Flyktinghjälp

Ltl Stephan Toivonens budget motion BM 9/2018-2019

16      Understöd för varutransporter i skärgården

Ltl Mikael Lindholms budgetmotion BM 10/2018-2019

17      Inkomster från inbetalning av lån

Ltl Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion BM 11/2018-2019

18      Turismens framtid på Åland

Ltl Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion BM 12/2018-2019

19      Utökade landskapsandelar till kommunerna

Ltl Lars Häggbloms m.fl. budgetmotion BM 13/2018-2019

20      Skrotbilspremie

Ltl Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion BM 14/2018-2019

21      Upphandling av sjötrafik-alternativt tunnel till Föglö

Ltl Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion BM 15/2018-2019

22      Penningautomatmedel (R)

Ltl Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion BM 16/2018-2019

23      Understöd för varutransporter i Skärgården

Ltl Mikael Lindholms m.fl. budgetmotion BM 17/2018-2019

24      Ålands politiska system

Ltl Harry Janssons m.fl. budgetmotion BM 18/2018-2019

25      Frivilliga kommunprocesser

Ltl Harry Janssons m.fl. budgetmotion BM 19/2018-2019

26      Tillsättande av språkpolitisk kommitté

Ltl Harry Janssons m.fl. budgetmotion BM 20/2018-2019

27      Självstyrelsepolitiska åtgärder

Ltl Harry Janssons m.fl. budgetmotion BM 21/2018-2019

28      Hudcancerscreening

Vtm Veronica Thörnroos m.fl. budgetmotion BM 22/2018-2019

29      Bro över Prästösund

Vtm Veronica Thörnroos m.fl. budgetmotion BM 23/2018-2019

30      Tryggad hälso- och sjukvård på Norra Åland

Vtm Veronica Thörnroos m.fl. budgetmotion BM 24/2018-2019

31      Konkurrensutsatt drift av det allmänna vägnätet

Vtm Veronica Thörnroos m.fl. budgetmotion BM 25/2018-2019

32      Fortsatt god närservice på hela Åland

Vtm Veronica Thörnroos m.fl. budgetmotion BM 26/2018-2019

33      Infrastruktur- och transportpolitik

Vtm Veronica Thörnroos m.fl. budgetmotion BM 27/2018-2019

34      Stöd för biogasanläggning

Ltl Runar Karlssons m.fl. budgetmotion BM 28/2018-2019

35      Stöd för vård av dementa

Ltl Runar Karlssons m.fl. budgetmotion BM 29/2018-2019

36      Landskapsstöd till nytt vattenreningsverk och nya råvattentäkter

Ltl Runar Karlssons m.fl. budgetmotion BM 30/2018-2019

37      Anslag för radioverksamhet

Ltl Runar Karlssons budgetmotion BM 31/2018-2019

38      Rådgivning för extern finansiering

Ltl Jörgen Petterssons m.fl. budgetmotion BM 32/2018-2019

39      Vårdös status som skärgårdskommun

Ltl Jörgen Petterssons m.fl. budgetmotion BM 33/2018-2019

40      Nystart av Ålandskontoret i Stockholm

Ltl Jörgen Petterssons m.fl. budgetmotion BM 34/2018-2019

41      En ny och mer effektiv budgetprocess

Ltl Britt Lundbergs m.fl. budgetmotion BM 35/2018-2019

42      Strykning av olycklig formulering

Ltl Britt Lundbergs m.fl. budgetmotion BM 36/2018-2019

43      Bolagisera högskolan på Åland

Ltl Britt Lundbergs m.fl. budgetmotion BM 37/2018-2019

44      Självlysande cykelbanor och vägmarkeringar

Ltl Britt Lundbergs m.fl. budgetmotion BM 38/2018-2019

45      Namnbyte av budgeten

Ltl Britt Lundbergs m.fl. budgetmotion BM 39/2018-2019

46      Bygg en rondell i centrum av Godby

Ltl Britt Lundbergs m.fl. budgetmotion BM 40/2018-2019

47      Praktikplatser inom självstyrelsen

Ltl Britt Lundbergs m.fl. budgetmotion BM 41/2018-2019

48      Studerandebostäder för Ålands gymnasiums studerande från skärgården, randkommuner och utifrån

Ltl Britt Lundbergs m.fl. budgetmotion BM 42/2018-2019

49      En utbildningsinsats för barn med autismdiagnos

Ltl Britt Lundbergs m.fl. budgetmotion BM 43/2018-2019

50      Uppsamlingsstöd för fjällfisk

Ltl Mikael Lindholms m.fl. budgetmotion BM 44/2018-2019

51      Ålands intressen till grund för framtidens självstyrelse

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion BM 45/2018-2019

52      Återinrätta Ålandskontoret i Stockholm

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion BM 46/2018-2019

53      Stärk kunskapen om självstyrelsen och Ålands rättigheter enligt folkrätten

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion BM 47/2018-2019

54      Verkställande och tidigare parlamentariska förslag om näringsrätt och jordförvärv

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion BM 48/2018-2019

55      Informationsinsamling av Finlands bristande hantering av språkliga rättigheter

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion BM 49/2018-2019

56      Slopande av politiska jippon

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion BM 50/2018-2019

57      Åländska böter till Ålandskassan

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion BM 51/2018-2019

58      Generellt företräde för barnkonventionen i åländsk lagstiftning

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion BM 52/2018-2019

59      Lyft för ekonomiskt utsatt barnfamiljer

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion BM 53/2018-2019

60      Föräldraringar för ett gott föräldraskap

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion BM 54/2018-2019

61      Satsningar på skolcoacher

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion BM 55/2018-2019

62      Att fånga upp barn och unga i utanförskap

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion BM 56/2018-2019

63      Svenskspråkigt barnskydd

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion BM 57/2018-2019

64      Ökade resurser till NPF-barn

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion BM 58/2018-2019

65      Stöd för förverkligande av kommunernas socialtjänst

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion BM 59/2018-2019

66      Matbankens långsiktiga verksamhetsförutsättningar

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion BM 60/2018-2019

67      Skattelättnader för ekonomiskt utsatta äldre kvinnor

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion BM 61/2018-2019

68      Slopa planerna på anskaffning av tandvårdsbil

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion BM 62/2018-2019

69      Satsningar på naturturism och vandringsleder

Ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion BM 63/2018-2019

70      Utveckling och förädling av åländskt biobränsle

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion BM 64/2018-2019

71      Rädda Torpfjärden

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion BM 65/2018-2019

72      Värna den fria konkurrensen på IT-marknaden

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion BM 66/2018-2019

73      Långsiktigt stöd till jordbruken

Ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion BM 67/2018-2019

Budgetmotionerna upptas i samband med budget och behandlingen av den för 2019.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls i morgon den 13 november 2018 kl. 09.30. Plenum är avslutat.

Originalfil