Plenum den 13 juni 2018 kl. 09.30

LSvapen

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 13 juni 2018 kl. 09.30

Plenum börjar 1

Andra behandling. 1

1    Akut skyddsjakt på eget initiativ

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 11/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 20/2017-2018

Andra behandling. 2

2    Åländsk representation i Europaparlamentet

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 16/2017-2018

Talmanskonferensens framställning TMK 6/2017-2018

Remiss efter bordläggning. 2

3    Reform av kommunstrukturen på Åland

Landskapsregeringens lagförslag LF 21/2017-2018

Enda behandling efter bordläggning. 2

4    Arvodena för Paf-styrelsen 2018

Landskapsregeringens svar S 1/2017-2018-s

Ltl Harry Janssons m.fl. spörsmål S 1/2017-2018

Remiss efter bordläggning. 3

5    Medborgarinitiativ – En hållbar skärgårdstrafik

Medborgarinitiativ MI 1/2017-2018

För kännedom.. 3

6    Ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland

Ltl Bert Häggbloms m.fl. lagmotion LM 3/2017-2018

Plenum slutar 3

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering.

Lagtingsledamoten Harry Jansson anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av deltagande i mediakommitténs resa till Stockholm.

Lagtingsledamoten Axel Jonsson anmäler om frånvaro från plenum 13 och 15 juni 2018 på grund av privata angelägenheter.

Vicetalman Viveka Eriksson om frånvaro från dagens plenum på grund av privata angelägenheter.

Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson om frånvaro från dagens plenum på grund av privata angelägenheter.

21 ledamöter är närvarande.

Antecknas.

Andra behandling

1        Akut skyddsjakt på eget initiativ

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 11/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 20/2017-2018

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

Diskussion.

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av jaktlagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Lagförslagets andra behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är avslutad.

Andra behandling

2        Åländsk representation i Europaparlamentet

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 16/2017-2018

Talmanskonferensens framställning TMK 6/2017-2018

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

Diskussion.

Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

Föreläggs lagförslaget för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.

Remiss efter bordläggning

3        Reform av kommunstrukturen på Åland

Landskapsregeringens lagförslag LF 21/2017-2018

Ärendet bordlades vid plenum den 6 juni 2018 då talmannen förslog att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Diskussionen avbröts vid plenum den 11 juni 2018 och fortsätter nu med de ledamöter som kvarstår på talarlistan.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Enda behandling efter bordläggning

4        Arvodena för Paf-styrelsen 2018

Landskapsregeringens svar S 1/2017-2018-s

Ltl Harry Janssons m.fl. spörsmål S 1/2017-2018

Ärendet bordlades den 11 juni 2018. Först tillåts fortsatt diskussion. Under diskussionen i ärendet kan det väckas förslag om en åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen. Förslaget ska samtidigt skriftligen överlämnas till talmannen.

Under diskussionen kan ärendet bordläggas om lagtinget så beslutar.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Ärendet bordläggs till den 15 juni 2018.

Remiss efter bordläggning

5        Medborgarinitiativ – En hållbar skärgårdstrafik

Medborgarinitiativ MI 1/2017-2018

Ärendet bordlades den 30 maj 2018 då talmannens föreslog att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

 

För kännedom

6        Ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland

Ltl Bert Häggbloms m.fl. lagmotion LM 3/2017-2018

Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 3 september 2018.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls den 15 juni kl.09.30. Plenum är avslutat.

Originalfil