Plenum den 13 november 2009 kl. 0930

 Ålands lagting

 

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 11 november 2009 kl. 15.30

Plenum börjar. 1

Andra behandling. 1

1   Upphävande av landskapslagen om landskapet Ålands jämställdhetsdelegation

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7 och 7a/2008-2009)

Landskapsregeringens framställning (FR 13/2008-2009)

Plenum slutar. 1

 

Plenum börjar

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

Andra behandling

1      Upphävande av landskapslagen om landskapet Ålands jämställdhetsdelegation

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 7 och 7a/2008-2009)

Landskapsregeringens framställning (FR 13/2008-2009)

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion.

Detaljbehandlingen vidtar. Det i landskapsregeringens framställning ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med social- och miljöutskottets förslag.

Lagförslaget är bifallet. Ärendets andra behandling är avslutad.

 Plenum slutar

Nästa plenum hålls måndagen den 16 november 2009 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl.15.34).

 

Originalfil