Plenum den 13 november 2017 kl. 13.00

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 13 november 2017 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Enda behandling. 1

1    Talman Gun-Mari Lindholms anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i utskott

Talmanskonferensens framställning TMK 1/2017-2018

För kännedom.. 2

2    Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ändringen av ett protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 1/2017-2018

Landskapsregeringens yttrande RP 16/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 16/2016-2017

3    Godkännande av det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada å andra sidan

Landskapsregeringens yttrande RP 15/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 15/2016-2017

4    Ändrade besiktningsintervaller och genomförande av EU:s trafiksäkerhetspaket

Lag och kulturutskottets betänkande LKU 1/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 36/2016-2017

5    Program för idrott, motion, hälsa och en aktiv fritid

Landskapsregeringens meddelande M 1/2017-2018

Plenum slutar 2

 

Plenum börjar

Upprop.  25 ledamöter närvarande.

Talman Gun-Mari Lindholm anmäler om ledighet från dagens plenum på grund av ambassadörsbesök.

Lagtingsledamoten Carina Aaltonen anmäler om ledighet från dagens plenum på grund av sjukdom.

Lagtingsledamoten Runar Karlsson anmäler om ledighet från dagens plenum på grund av privata angelägenheter.

Antecknas.

Enda behandling

1        Talman Gun-Mari Lindholms anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i utskott

Talmanskonferensens framställning TMK 1/2017-2018

Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion.

Detaljbehandlingen börjar. Talmannen föreslår att framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

Framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Med anledning av beslutet kommer ett fyllnadsval av en medlem i utskotten att förrättas vid plenum den 15 november 2017. Kandidatlistor inlämnas till lagtingets kansli senast den 14 november 2017 kl. 15.00. Antecknas.

För kännedom

2        Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ändringen av ett protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar

Social- och miljöutskottets betänkande SMU 1/2017-2018

Landskapsregeringens yttrande RP 16/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 16/2016-2017

Ärendet upptas till behandling den 20 november 2017.

3        Godkännande av det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada å andra sidan

Landskapsregeringens yttrande RP 15/2016-2017-s

Republikens presidents framställning RP 15/2016-2017

Ärendet upptas till behandling den 20 november 2017.

4        Ändrade besiktningsintervaller och genomförande av EU:s trafiksäkerhetspaket

Lag och kulturutskottets betänkande LKU 1/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 36/2016-2017

Ärendet upptas till behandling den 20 november 2017.

5        Program för idrott, motion, hälsa och en aktiv fritid

Landskapsregeringens meddelande M 1/2017-2018

Ärendet upptas till behandling den 20 november 2017.

Plenum slutar

Lagtingets nästa plenum hålls i morgon tisdagen den 14 november 2017 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil