Plenum den 14 mars 2012 klockan 13.00

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL  

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 14 mars 2012 kl. 13.00

Plenum börjar. 1

Bordläggning. 1

1    Godkännande av avtalet med Mauritius om upplysningar i fråga om skatteärenden

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 12/2011-2012)

Republikens presidents framställning (RP 9/2011-2012)

Bordläggning. 1

2    Centraleuropeisk tid

Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 3/2011-2012)

Ltl Danne Sundmans åtgärdsmotion (MOT 1/2011-2012)

Andra behandling. 1

3    Små eldrivna fordon

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 11/2011-2012)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 8/2011-2012)

Andra behandling. 2

4    Produktion av genetiskt modifierade växter

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 3/2011-2012)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2011-2012)

För kännedom... 2

5    Inbesparingar i driften av m/s Skarven

Ltl Mats Perämaas m.fl. spörsmål (S 1/2011-2012)

6    Tillsättande av energikommission

Ltl Mats Perämaas skriftliga fråga (SF 3/2011-2012)

Plenum slutar. 2

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 29 är ledamöter närvarande.

Bordläggning

1        Godkännande av avtalet med Mauritius om upplysningar i fråga om skatteärenden

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 12/2011-2012)

Republikens presidents framställning (RP 9/2011-2012)

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 19.03.2012. Godkänt.

Bordläggning

2        Centraleuropeisk tid

Lag- och kulturutskottets betänkande (LKU 3/2011-2012)

Ltl Danne Sundmans åtgärdsmotion (MOT 1/2011-2012)

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 19.03.2012. Godkänt.

Andra behandling

3        Små eldrivna fordon

Finans- och näringsutskottets betänkande (FNU 11/2011-2012)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 8/2011-2012)

I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid den första behandlingen eller förkasta förslaget.

Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.

Diskussion. Ingen diskussion.

Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?

Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion?

Ltl Jörgen Pettersson

Tack, fru talman! Vi vill från finans- och näringsutskottet komma med en liten korrigering så här i den elfte timmen innan denna lag antas.

Vi var lite för snabba med en formulering i den allmänna motiveringen. Även om vi understryker att det inte är en väldigt viktig del av den här lagen så pratar vi alltjämt om rullstolsbundna anpassningsmöjligheter till detta eldrivna fordon. Detta var inte vår avsikt utan vi menade rullstolsburna. Detta ord kan möjligtvis läggas till de allmänna motiveringarna. Vi vill byta ut ett ord till rullstolsburna, om det går bra. Tack för ordet.

Talmannen

 Den anförda korrigeringen är antecknad. Begärs ordet? Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.

Andra behandling

4        Produktion av genetiskt modifierade växter

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 3/2011-2012)

Landskapsregeringens lagförslag (LF 1/2011-2012)

Även här kan lagtinget efter diskussionen avslutats antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid den första behandlingen eller förkasta förslaget.

Diskussion. Ingen diskussion.

Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?

Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.

För kännedom

5        Inbesparingar i driften av m/s Skarven

Ltl Mats Perämaas m.fl. spörsmål (S 1/2011-2012)

Meddelande om när landskapsregeringens ger svar på spörsmålet eller om att ett svar inte kommer att ges, lämnas senare. Svaret ska ges inom tio dagar efter mottagandet. Spörsmålet lämnades till landskapsregeringen 12.03.2012.

6        Tillsättande av energikommission

Ltl Mats Perämaas skriftliga fråga (SF 3/2011-2012)

En skriftlig fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 19.03.2012 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil