Plenum den 15 december 2004 kl 13.00

PLENUM den 15 december 2004 kl. 13.00.

TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: vtm Barbro Sundback och ltl Katrin Sjögren).

28 lagtingsledamöter närvarande.

 

 

Föredras för bordläggning ärende nr 1:

 

Lagutskottets betänkande nr 3/2004-2005 angående godkännande av 1997 års ändringsprotokoll till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande från förorening av fartyg. (RP 1/2004-2005).

 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till lagtingets nästa plenum. Godkänt.

 

Lagtingets nästa plenum är i dag kl. kl. 13.15. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl.13.02).

 

 

 

 

 

 

 

 

Originalfil