Plenum den 15 januari 2007 kl 14.50

Ljudinspelningen saknas.

PLENUM den 15 januari 2007 kl. 14.50.   

TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop.

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

 

 

 

Föredras för enda behandling ärende nr 1:

 

Landskapsrevisorn Birgitta Gustafssons anhållan om befrielse från sitt uppdrag. (D 1/2006-2007).

 

 

Landskapsrevisor Birgitta Gustafsson har i en skrivelse som antecknades till kännedom vid dagens första plenum anhållit om befrielse från sitt uppdrag som landskapsrevisor för finansåret 2006. Talmanskonferensen föreslår att anhållan bifalles och att befrielsen gäller från den tidpunkt fyllnadsval av revisor verkställts. Kan förslaget omfattas? Förslaget är omfattat.

 

Lagtinget har därmed bifallit landskapsrevisor Birgitta Gustafssons anhållan om befrielse från uppdraget från sagda tidpunkt.

 

Med anledning av beslutet meddelas att fyllnadsval av en ordinarie revisor för återstoden av mandatperioden som avser finansåret 2006 kommer att förrättas vid plenum inkommande onsdag den 17 januari 2007. Kandidatlistor för fyllnadsvalet skall inlämnas till lagtingets kansli senast tisdagen den 16 januari kl. 15.00.

 

Lagtingets nästa plenum är den 17 januari kl. 13.00. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl.14.55).

 

 

 

Originalfil