Plenum den 15 november 2017 kl. 09.30

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 15 november 2017 kl. 09.30

Plenum börjar 1

Val 1

1    Fyllnadsval av ersättare i lag- och kulturutskottet 2015-2019

V 4/2017-2018

Val 1

2    Fyllnadsval av ersättare i finans- och näringsutskottet 2015-2019

V 5/2017-2018

Val 1

3    Fyllnadsval av ersättare i social- och miljöutskottet 2015-2019

V 6/2017-2018

Remiss. 2

4    Införande av ett arbets- och pensionsinkomstavdrag

Landskapsregeringens lagförslag LF 4/2017-2018

Remiss, fortsatt behandling. 2

5    Förslag till budget för år 2018

Landskapsregeringens budgetförslag BF 1/2017-2018

Budgetmotioner BM 1-48/2017-2018

Plenum slutar 2

 

Plenum börjar

Upprop. 24 ledamöter närvarande.

Val

1        Fyllnadsval av ersättare i lag- och kulturutskottet 2015-2019

V 4/2017-2018

Val

2        Fyllnadsval av ersättare i finans- och näringsutskottet 2015-2019

V 5/2017-2018

Val

3        Fyllnadsval av ersättare i social- och miljöutskottet 2015-2019

V 6/2017-2018

Endast en kandidatlista har inom föreskriven tid och i behörig ordning lämnats in till kansliet för de tre valen. Alla listor upptar som ersättare i utskotten lagtingsledamoten Johan Ehn.

Enligt 90 § i arbetsordningen tillåts diskussion endast om kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. Diskussion? Ingen diskussion.

Eftersom endast en kandidatlista lämnats in verkställs enligt 100 § i arbetsordningen ingen särskild valförrättning. Lagtingsledamot Johan Ehn förklaras därför vald till ersättare i lag- och kulturutskottet, finans- och näringsutskottet och social- och miljöutskottet för återstoden av innevarande valperiod.

Antecknas.

Remiss

4        Införande av ett arbets- och pensionsinkomstavdrag

Landskapsregeringens lagförslag LF 4/2017-2018

Remiss, fortsatt behandling

5        Förslag till budget för år 2018

Landskapsregeringens budgetförslag BF 1/2017-2018

Budgetmotioner BM 1-48/2017-2018

Talmannen föreslår att en gemensam diskussion om de båda ärendena tillåts i enlighet med arbetsordningen 64 § 4 mom. Kan förslaget omfattas? Omfattat.

Talmannens förslag är att båda ärenden remitteras till finans- och näringsutskottet.

Talmannen vill påminna om tidsbegränsningarna. För gruppanföranden gäller en absolut tidsgräns om 15 minuter och för övriga anföranden är tidsgränsen 7 minuter.

Diskussionen fortsätter.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Ordet ges först till lagtingsledamot Axel Jonsson.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls den 16 november klockan 09.30. Plenum är avslutat.

Originalfil