Plenum den 16 april 2019 kl. 13.00

LSvapen

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 16 april 2019 kl. 13.00

Plenum börjar 1

Remiss, fortsatt behandling. 1

1    Ny landskapslagstiftning om socialvård

Landskapsregeringens lagförslag LF 21/2018-2019

Remiss. 1

2    Yrkesutbildade personer inom socialvården

Landskapsregeringens lagförslag LF 22/2018-2019

Remiss. 2

3    Nya bestämmelser om körkortsingripanden och införande av traktorbilar

Landskapsregeringens lagförslag LF 23/2018-2019

Fortsatt enda behandling. 2

4    Medborgarinitiativ – En hållbar skärgårdstrafik

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 14/2018-2019

Medborgarinitiativ MI 1/2017-2018

Plenum slutar 3

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering.

Från dagens plenum anmäler följande lagtingsledamöter om frånvaro:

Britt Lundberg på grund av privata angelägenheter,

Göte Winé på grund av privata angelägenheter,

Tage Silander på grund av annat förtroendeuppdrag.

26 ledamöter närvarande.

Antecknas.

Remiss, fortsatt behandling

1        Ny landskapslagstiftning om socialvård

Landskapsregeringens lagförslag LF 21/2018-2019

Ärendets behandling avbröts vid gårdagens plenum då talmannen föreslog att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Talmannen

Ärendet bordläggs till den 17 april.

Remiss

2        Yrkesutbildade personer inom socialvården

Landskapsregeringens lagförslag LF 22/2018-2019

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Talmannen

Ärendet bordläggs till plenum den 17 april 2019.

Remiss

3        Nya bestämmelser om körkortsingripanden och införande av traktorbilar

Landskapsregeringens lagförslag LF 23/2018-2019

Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Talmannen

Diskussionen är avslutad.

Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

Fortsatt enda behandling

4        Medborgarinitiativ – En hållbar skärgårdstrafik

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 14/2018-2019

Medborgarinitiativ MI 1/2017-2018

Ärendet bordlades vid plenum den 1 april 2019 och vid plenum den 8 april avbröts ärendets behandling bland annat med anledning av att lagtingsledamoten Harry Jansson väckte ett klämförslag. Talmannen konstaterar att medborgarinitiativ som inte innehåller förslag i form av en lagtext är inte att betrakta som lagstiftningsärenden i den mening som avses i lagtingets regelverk, varför klämförslag enligt arbetsordningen 73 § inte är möjliga. Klämförslaget kommer därför inte att upptas till behandling.

Det aviserade förslaget om att klämmen i medborgarinitiativet ska godkännas kommer dock att tar upp till behandling.

Först tillåts fortsatt diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

Diskussion.

Inskrivning av ärendet pågår. Vänligen återkom.

Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls torsdagen den 17 april 2019 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil