Plenum den 16 december 2009 kl. 15.15

 Ålands lagting

 

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 16 december 2009 kl. 15.15

Plenum börjar. 1

Bordläggning. 1

1   Budget för landskapet Åland 2010

Finansutskottets betänkande (FU 1/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 1/2009-2010)

Finansmotionerna nr 1-82 (FM 1-82/2009-2010)

Bordläggning. 1

2   Nytt högkostnadsskydd inom Ålands hälso- och sjukvård

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 2/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 10/2009-2010)

Andra behandling. 1

3   Avgift för lantbruksavbytare

Näringsutskottets betänkande (NU 1/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 3/2009-2010)

Andra behandling. 2

4   Landskapsandelarna 2010

Finansutskottets betänkande (FU 2/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 8/2009-2010)

Andra behandling. 2

5   Avskaffande av allmänna avdraget

Finansutskottets betänkande (FU 3/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 7/2009-2010)

För kännedom... 2

6   Undantag från kravet på skyddsrum

Ltl Anders Erikssons m.fl. spörsmål (S 2/2009-2010)

7   Ålands flagga i Bryssel

Vtm Gun-Mari Lindholms enkla fråga (EF 4/2009-2010)

Plenum slutar. 3

 

Plenum börjar

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

Bordläggning

1      Budget för landskapet Åland 2010

Finansutskottets betänkande (FU 1/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 1/2009-2010)

Finansmotionerna nr 1-82 (FM 1-82/2009-2010)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 17 december 2009 kl.09.30. Godkänt.

Bordläggning

2      Nytt högkostnadsskydd inom Ålands hälso- och sjukvård

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 2/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 10/2009-2010)

Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 18.december 2009. Godkänt.

Andra behandling

3      Avgift för lantbruksavbytare

Näringsutskottets betänkande (NU 1/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 3/2009-2010)

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.

Diskussion. Ingen diskussion.

Detaljbehandlingen vidtar. Det i landskapsregeringens framställning ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med näringsutskottets förslag.

Lagförslaget är bifallet.

Ärendets andra behandling är avslutad.

 Andra behandling

4        Landskapsandelarna 2010

Finansutskottets betänkande (FU 2/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 8/2009-2010)

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.

Diskussion. Ingen diskussion.

Detaljbehandlingen vidtar. Det i landskapsregeringens framställning ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med näringsutskottets förslag.

Lagförslaget är bifallet.

Ärendets andra behandling är avslutad.

 Andra behandling

5      Avskaffande av allmänna avdraget

Finansutskottets betänkande (FU 3/2009-2010)

Landskapsregeringens framställning (FR 7/2009-2010)

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.

Diskussion. Ingen diskussion.

Detaljbehandlingen vidtar.

Det i landskapsregeringens framställning ingående första lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med finansutskottets förslag. Lagförslaget är bifallet.

Det i landskapsregeringens framställning ingående andra  lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med finansutskottets förslag.

För kännedom

6      Undantag från kravet på skyddsrum

Ltl Anders Erikssons m.fl. spörsmål (S 2/2009-2010)

Meddelande om när landskapsregeringens svar på spörsmålet avges eller om att svar inte avges av landskapsregeringen kommer att lämnas senare. Svaret ska dock avges inom tio dagar efter mottagandet. Spörsmålet lämnades av talmannen till landskapsregeringen 16.12.2009 .

7      Ålands flagga i Bryssel

Vtm Gun-Mari Lindholms enkla fråga (EF 4/2009-2010)

Svar på enkel fråga skall avges inom tio dagar efter det landskapsregeringen mottagit frågan. Kan frågan inte besvaras ska landskapsregeringen meddela lagtinget om detta och om orsak till att svar inte ges. Frågan överlämnades till landskapsregeringen 16.12.2009.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 17.12.2009 kl. 09.30. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl. 15.22).

 

 

Originalfil