Plenum den 17 december 2008 kl. xxxx

Ålands lagting

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 Plenum onsdagen den 17 december 2008 kl. 15.00

TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop.

Konstateras samma närvaro som vid det tidigare plenumet.

 

Andra behandling ärende 1

 

Finansutskottets betänkande nr 3/2008-2009 om höjning av landskapsandelarna för socialvården. (FR 7/2008-2009).

 

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion.

Detaljbehandlingen vidtar. Det i landskapsregeringens framställning ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med finansutskottets förslag.

Lagförslaget är bifallet.

Ärendets andra behandling är avslutad.

Andra behandling ärende 2

Social- och miljöutskottets betänkande nr 1/2008-2009 angående ny landskapslagstiftning om underhållsstöd. (FR 5/2008-2009).

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion.

Detaljbehandlingen vidtar. Det i landskapsregeringens framställning ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med social- och miljöutskottets förslag.

Lagförslaget är bifallet.

Ärendets andra behandling är avslutad.

Lagtingets nästa plenum hålls fredagen den 19 december 2008 kl. 09.30.

Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl. 15.03.)

 

Originalfil