Plenum den 17 december 2010 kl. 09.30

 Ålands lagting

 

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 17 december 2010 kl. 09.30

Plenum börjar. 1

Bordläggning. 2

1   Budget för landskapet Åland 2011

Finansutskottets betänkande (FR 3/2010-2011)

Landskapsregeringens framställning (FR 1/2010-2011)

Finansmotionerna nr 1-78 (FM 1-78/2010-2011)

Bordläggning. 2

2   Införande av bostadssparpremie

Finansutskottets betänkande (FU 4/2010-2011)

Landskapsregeringens framställning (FR 4/2010-2011)

Bordläggning. 2

3   Godkännande av överenskommelsen om samarbetet mellan Finland och Amerikas förenta stater för att förebygga och bekämpa brottslighet

Lagutskottets betänkande (LU 9/2010-2011)

Republikens presidents framställning (RP 4/2010-2011)

Bordläggning. 2

4   Förändring av rätten till avbytare

Näringsutskottets betänkande (NU 1/2010-2011)

Landskapsregeringens framställning (FR 5/2010-2011)

Bordläggning. 2

5   Tolkningstjänster

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 1/2010-2011)

Landskapsregeringens framställning (FR 2/2010-2011)

Tredje behandling. 2

6   Godkännande av stadgan för Internationella byrån för förnybar energi (IRENA)

Lagutskottets betänkande (LU 4/2010-2011).

Republikens presidents framställning (RP 3/2010-2011)

Tredje behandling. 3

7   Godkännande av avtalet med Belize om upplysningar i fråga om skatteärenden

Lagutskottets betänkande (LU 5/2010-2011)

Republikens presidents framställning (RP 5/2010-2011)

Tredje behandling. 3

8   Godkännande av avtalet med Marshallöarna om upplysningar i fråga om skatteärenden

Lagutskottets betänkande (LU 6/2010-2011)

Republikens presidents framställning (RP 6/2010-2011)

Tredje behandling. 3

9   Godkännande av avtalet med Vanuatu om upplysningar i fråga om skatteärenden

Lagutskottets betänkande (LU 7/2010-2011)

Republikens presidents framställning (RP 7/2010-2011)

För kännedom... 3

10  Luftkvalitet

Landskapsregeringens framställning (FR 9/2010-2011)

11  Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2011 och verksamhet år 2010

Landskapsregeringens meddelande (M 2/2010-2011)

Plenum slutar. 4

 

Plenum börjar

Närvaroregistrering. 23 ledamöter är närvarande.

Om ledighet från dagens plenum anhåller lagtingsledamoten Margret Lundberg på grund av kommunalt förtroendeuppdrag, samt lagtingsledamöterna Leo Sjöstrand, Sirpa Eriksson, Olof Erland och Torsten Sundblom p.g.a. av privata angelägenheter beviljas.

Herr landshövdingen!

Värderade herr talman! Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna republikens presidents framställningar om bifall till dels lagen om godkännande av vissa bestämmelser om ömsesidig handräckning i skatteärenden och förordningen om ikraftträdande av konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden, och för det andra dels protokollet om ändring av konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden, och för det tredje Europarådets konvention om skydd för barn för sexuell exploatering och sexuella övergrepp.

Talmannen

Herr landshövding! Ärendena kommer att behandlas i vederbörlig ordning.

Bordläggning

1      Budget för landskapet Åland 2011

Finansutskottets betänkande (FU 3/2010-2011)

Landskapsregeringens framställning (FR 1/2010-2011)

Finansmotionerna nr 1-78 (FM 1-78/2010-2011)

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 20.12.2010. Godkänt.

Bordläggning

2      Införande av bostadssparpremie

Finansutskottets betänkande (FU 4/2010-2011)

Landskapsregeringens framställning (FR 4/2010-2011)

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 20.12.2010. Godkänt.

Bordläggning

3      Godkännande av överenskommelsen om samarbetet mellan Finland och Amerikas förenta stater för att förebygga och bekämpa brottslighet

Lagutskottets betänkande (LU 9/2010-2011)

Republikens presidents framställning (RP 4/2010-2011)

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 20.12.2010. Godkänt.

Bordläggning

4      Förändring av rätten till avbytare

Näringsutskottets betänkande (NU 1/2010-2011)

Landskapsregeringens framställning (FR 5/2010-2011)

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 20.12.2010. Godkänt.

Bordläggning

5      Tolkningstjänster

Social- och miljöutskottets betänkande (SMU 1/2010-2011)

Landskapsregeringens framställning (FR 2/2010-2011)

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum 20.12.2010. Godkänt.

Tredje behandling

6      Godkännande av stadgan för Internationella byrån för förnybar energi (IRENA)

Lagutskottets betänkande (LU 4/2010-2011)

Republikens presidents framställning (RP 3/2010-2011)

Först tillåts allmän diskussion och därefter kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till det i presidentens framställning ingående lagförslaget eller vägra ge sådant bifall.

Diskussion. Ingen diskussion.

Det i presidentens framställning ingående lagförslaget föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i tredje behandling lämnat sitt bifall till lagförslaget.

Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.

Tredje behandling

7        Godkännande av avtalet med Belize om upplysningar i fråga om skatteärenden

Lagutskottets betänkande (LU 5/2010-2011)

Republikens presidents framställning (RP 5/2010-2011)

Samma förfarande gäller som vid föregående ärende.

Diskussion. Ingen diskussion.

Lagförslaget föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i tredje behandling lämnat sitt bifall till lagförslaget.

Motiveringen föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.

Tredje behandling

8      Godkännande av avtalet med Marshallöarna om upplysningar i fråga om skatteärenden

Lagutskottets betänkande (LU 6/2010-2011)

Republikens presidents framställning (RP 6/2010-2011)

Samma förfarande gäller som vid föregående ärende. Diskussion. Ingen diskussion.

Lagförslaget föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i tredje behandling lämnat sitt bifall till lagförslaget!

Motiveringen föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.

 

Tredje behandling

9      Godkännande av avtalet med Vanuatu om upplysningar i fråga om skatteärenden

Lagutskottets betänkande (LU 7/2010-2011)

Republikens presidents framställning (RP 7/2010-2011)

Samma förfarande gäller som vid föregående ärende. Diskussion. Ingen diskussion.

Lagförslaget föreläggs lagtinget för bifall. Lagtinget har i tredje behandling lämnat sitt bifall till lagförslaget!

Motiveringen föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.

För kännedom

10     Luftkvalitet

Landskapsregeringens framställning (FR 9/2010-2011)

Ärendet upptas till behandling vid plenum 10.01.2011.

11     Europeiska unionen och Åland - prioriteringar år 2011 och verksamhet år 2010

Landskapsregeringens meddelande (M 2/2010-2011)

Ärendet upptas till behandling vid plenum 10.01.2011.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 20.12.2010 kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl.9.40).

Originalfil